پوستر رونمایی کتاب, حوزه هنری
توسط nima1991 در تاریخ 19 اسفند 97
پوستر رونمایی کتاب, حوزه هنری
یکی از پوسترهایی هست که خودم دوست دارم ترکیب بندیشو. تایپوگرافی و خوشنویسی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پوستر رونمایی کتاب, حوزه هنری
توسط nima1991 در تاریخ 19 اسفند 1397
یکی از پوسترهایی هست که خودم دوست دارم ترکیب بندیشو. تایپوگرافی و خوشنویسی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
12
160
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nima1991