لوگو کارن پویش شرق
توسط nouri.hsc در تاریخ 03 تیر 97
لوگو کارن پویش شرق
لوگو شرکت کارن پوش شرق در زمینه خدمات مهاجرتی لوگوتایپ شامل دو بخش کره زمین و تایپوگرافی کارن پویش شرق به شکل پرنده که نماد مهاجرت میباشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگو کارن پویش شرق
توسط nouri.hsc در تاریخ 03 تیر 1397
لوگو شرکت کارن پوش شرق در زمینه خدمات مهاجرتی لوگوتایپ شامل دو بخش کره زمین و تایپوگرافی کارن پویش شرق به شکل پرنده که نماد مهاجرت میباشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
7
280
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nouri.hsc