Iran
آخرین فعالیت : مدتی پیش

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر فریلنسر درباره من
  • ایشون فردی با اخلاق و با انصاف بودند. موارد پروژه رو با دقت ذکر کردند و بدون دوباره کاری پروژه کامل انجام شد. توصیه میکنم حتما با ایشون همکاری کنید!
    فریلنسر, اردیبهشت 1395

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    26 آبان 1394