طراحی ژورنال
توسط nshnj در تاریخ 14 آذر 96
طراحی ژورنال
عکاسی ، ادیت ، صفحه آرایی ، طراحی جلد و چاپ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی ژورنال
توسط nshnj در تاریخ 14 آذر 1396
عکاسی ، ادیت ، صفحه آرایی ، طراحی جلد و چاپ
مهارت های استفاده شده
0
148
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر nshnj