طراحی ونتیلاتور بیمارستانی
توسط omidfaizi در تاریخ 17 آبان 99
طراحی ونتیلاتور بیمارستانی
پروژه طراحی ونتیلاتور بیمارستانی مبتنی بر طرح شرکت همیلتون سوئیسی با اسفتاده از نرم افزار سالیدورک
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی ونتیلاتور بیمارستانی
توسط omidfaizi در تاریخ 17 آبان 1399
پروژه طراحی ونتیلاتور بیمارستانی مبتنی بر طرح شرکت همیلتون سوئیسی با اسفتاده از نرم افزار سالیدورک
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
33
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر omidfaizi