سامانه جستجوی مشاغل
توسط omidmofid1 در تاریخ 27 خرداد 97
سامانه جستجوی مشاغل
سامانه ای است که تمامی مشافل به همراه آدرس روی نقشه و دیگر مشخصات قابل جستجو می باشد که به 7 زبان زنده دنیا قابل تغییره.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سامانه جستجوی مشاغل
توسط omidmofid1 در تاریخ 27 خرداد 1397
سامانه ای است که تمامی مشافل به همراه آدرس روی نقشه و دیگر مشخصات قابل جستجو می باشد که به 7 زبان زنده دنیا قابل تغییره.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
274
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر omidmofid1