نمونه کار ترجمه
توسط parsa137810 در تاریخ 12 اسفند 99
نمونه کار ترجمه
این یه نمونه کار بندست از ترجمه ی آلمانی به فارسی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه کار ترجمه
توسط parsa137810 در تاریخ 12 اسفند 1399
این یه نمونه کار بندست از ترجمه ی آلمانی به فارسی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
4
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر parsa137810