لوگوی برنامه اندروید دارچین
توسط payamb در تاریخ 19 تیر 97
لوگوی برنامه اندروید دارچین
طراحی لوگو با استفاده از تلفیق نام فارسی و انگلیسی برنامه و استفاده از برگ گیاه در داخل طرح برای القا موضوع برنامه (طب سنتی) به مخاطب
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگوی برنامه اندروید دارچین
توسط payamb در تاریخ 19 تیر 1397
طراحی لوگو با استفاده از تلفیق نام فارسی و انگلیسی برنامه و استفاده از برگ گیاه در داخل طرح برای القا موضوع برنامه (طب سنتی) به مخاطب
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
78
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر payamb