-

شکوفا ژن برنا بهمن 1397 - بهمن 1398 ( 1 سال )

مدیر فناوری


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

زبان‌های مسلط : English Persian