طراح و گرافیست

استودیو هنر و معماری میر مهر 1395 - فروردین 1399 ( 3 سال )

مدرس

مدرس فتوشاپ، کورل، اتوکد، رویت و اسکیس


دانشگاه شهید منتظری آبان 1394 - خرداد 1397 ( 2 سال )

دبیر نمایشگاه


باغ پرندگان تیر 1394 - فروردین 1399 ( 4 سال )

مدیر عکاسی


لیسانس معماری

شهید منتظری (پسران شماره یک مشهد)

دی 1391 - دی 1396 ( 5 سال )


چاپ کتاب شعر از فراخوان "شعر فردا ایران" نشر نزدیک تر

کسب مقام دوم از مسابقه بین المللی کن استراکشن

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد