طراحی ترسیم و ۳دی نما ی ساختمان در اتوکد
توسط rasmtarh در تاریخ 03 بهمن 98
طراحی ترسیم و ۳دی  نما ی ساختمان در اتوکد
تمامی مراحل کار از 2D و 3D و رندرینگ در اتوکد انجام شده. بدون استفاده از 3DMax و موتورهای رندر. کَدیست حرفه ای یعنی اینکه صفر تا ۱۰۰ را در خود کد انجام بدهید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی ترسیم و ۳دی نما ی ساختمان در اتوکد
توسط rasmtarh در تاریخ 03 بهمن 1398
تمامی مراحل کار از 2D و 3D و رندرینگ در اتوکد انجام شده. بدون استفاده از 3DMax و موتورهای رندر. کَدیست حرفه ای یعنی اینکه صفر تا ۱۰۰ را در خود کد انجام بدهید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
30
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر rasmtarh