Iran , Tehran
افشین امینی هستم برنامه نویس php, سابقه همکاری با چندین شرکت را دارا می باشم و چندین پروژه موفق در پونیشا انجام داده ام.
آخرین فعالیت : پنج‌شنبه

12

نمونه کار

15

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
مشاهده بیشتر

11640

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت برنزی
    عضویت برنزی
    اعضای برنزی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت برنزی می‌گیرند و می‌توانند 60 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    12 تیر 1397