ترجمه بخشی از یک متن عمومی درباره سیاست
توسط sabaay در تاریخ 01 اسفند 96
ترجمه بخشی از یک متن عمومی درباره سیاست
فایل متن انگلیسی و ترجمه آن به فارسی بصورت کامل در بخش ضمیمه آورده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه بخشی از یک متن عمومی درباره سیاست
توسط sabaay در تاریخ 01 اسفند 1396
فایل متن انگلیسی و ترجمه آن به فارسی بصورت کامل در بخش ضمیمه آورده شده است.
مهارت های استفاده شده
0
138
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sabaay