طراحی هویت بصری برند LARGERBOX
توسط saeedart در تاریخ 26 شهریور 99
طراحی هویت بصری برند LARGERBOX
خلق هویت بصری و تعیین نام برند لارجر باکس دستگاه تقویت آقایان که در سال 2010 بوقوع پیوست و بسرعت به شهرت جهانی رسید شامل تعیین نام برند طراحی هویت بصری یکپارچه پکیجینگ و طراحی کاتالوگ سی دی آموزشی و..
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی هویت بصری برند LARGERBOX
توسط saeedart در تاریخ 26 شهریور 1399
خلق هویت بصری و تعیین نام برند لارجر باکس دستگاه تقویت آقایان که در سال 2010 بوقوع پیوست و بسرعت به شهرت جهانی رسید شامل تعیین نام برند طراحی هویت بصری یکپارچه پکیجینگ و طراحی کاتالوگ سی دی آموزشی و..
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
4
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر saeedart