ترجمه متن تخصصی
توسط saeedbt092 در تاریخ 08 شهریور 97
ترجمه متن تخصصی
برق
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه متن تخصصی
توسط saeedbt092 در تاریخ 08 شهریور 1397
برق
مهارت های استفاده شده
0
58
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر saeedbt092