اپلیکیشن مدیریت وظایف تیانا
توسط saeedpouryan در تاریخ 22 بهمن 99
اپلیکیشن مدیریت وظایف تیانا
اپلیکیشن مدیریت وظایف تیانا با تکنولوژی فلاتر به صورت Multiplatform توسعه و پیاده سازی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اپلیکیشن مدیریت وظایف تیانا
توسط saeedpouryan در تاریخ 22 بهمن 1399
اپلیکیشن مدیریت وظایف تیانا با تکنولوژی فلاتر به صورت Multiplatform توسعه و پیاده سازی شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
13
742
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر saeedpouryan