دیجیاتو
توسط saharsobhani در تاریخ 05 مرداد 96
دیجیاتو
طراحی شخصیت برای سایت Digiato.com بر اساس لوگوی سازمانی سایت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
دیجیاتو
توسط saharsobhani در تاریخ 05 مرداد 1396
طراحی شخصیت برای سایت Digiato.com بر اساس لوگوی سازمانی سایت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
22
2353
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر saharsobhani