sajjadnourizad
  • Iran, Tehran
  • عضویت از : 25 اسفند 1397 آخرین فعالیت : دیروز
تحلیل گر داده با نرم افزارهای XLSTAT (مخصوص تحقیقات بازاریابی)، R، LISREL، EVIEWS، SPSS و Super Decisions

تحلیل گر داده با نرم افزارهای XLSTAT (مخصوص تحقیقات بازاریابی)، R، LISREL، EVIEWS، SPSS و Super Decisions