samatech
  • Iran, Tehran
  • عضویت از : 08 آبان 1396 آخرین فعالیت : دیروز
کارشناس ارشد برق کنترل هستم و هشت سال است که در کنار شغل ثابت، در زمینه های تخصصی مرتبط و به صورت پروژه ای با اشخاص و شرکت ها همکاری می کنم.

کارشناس ارشد برق کنترل هستم و هشت سال است که در کنار شغل ثابت، در زمینه های تخصصی مرتبط و به صورت پروژه ای با اشخاص و شرکت ها همکاری می کنم.

بخش تحقیق و توسعه در یک شرکت مهندسی معتبر در تهران خرداد 1389 - خرداد 1398 ( 8 سال )

کارشناس فنی


کارشناسی ارشد

دانشگاه دولتی

خرداد 1386 - بهمن 1388 ( 2 سال )