نمونه ویدیو زیرنویس شده - تیم برنرز لی
توسط sb454 در تاریخ 23 مرداد 96
نمونه ویدیو زیرنویس شده - تیم برنرز لی
نمونه ویدیو زیرنویس شده سخنرانی تیم برنرز لی در تد در سال 2009 ویدیوی این سخنرانی برای یکی از کارفرمایان محترم در همین سایت پونیشا، به طور کامل ترجمه و زیرنویس شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه ویدیو زیرنویس شده - تیم برنرز لی
توسط sb454 در تاریخ 23 مرداد 1396
نمونه ویدیو زیرنویس شده سخنرانی تیم برنرز لی در تد در سال 2009 ویدیوی این سخنرانی برای یکی از کارفرمایان محترم در همین سایت پونیشا، به طور کامل ترجمه و زیرنویس شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
24
1829
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sb454