نمونه ویدیو زیرنویس شده - داده باز
توسط sb454 در تاریخ 18 مهر 96
نمونه ویدیو زیرنویس شده - داده باز
نمونه ویدیو زیرنویس شده - داده باز، که برای یکی از کارفرمایان گرامی همین وبسایت، ترجمه و زیرنویس شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه ویدیو زیرنویس شده - داده باز
توسط sb454 در تاریخ 18 مهر 1396
نمونه ویدیو زیرنویس شده - داده باز، که برای یکی از کارفرمایان گرامی همین وبسایت، ترجمه و زیرنویس شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
30
1689
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sb454