نمونه ویدیو زیرنویس شده - انگیزه و موفقیت
توسط sb454 در تاریخ 05 آبان 96
نمونه ویدیو زیرنویس شده - انگیزه و موفقیت
نمونه ویدیو زیرنویس شده، ویدیویی انگیزه‌بخش و در حوزه‌ی موفقیت است. این ویدیو یکی از هزاران ویدیویی است که برای کارفرمایان محترم در همین سایت پونیشا، به طور کامل ترجمه، زیرنویس و هاردساب شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه ویدیو زیرنویس شده - انگیزه و موفقیت
توسط sb454 در تاریخ 05 آبان 1396
نمونه ویدیو زیرنویس شده، ویدیویی انگیزه‌بخش و در حوزه‌ی موفقیت است. این ویدیو یکی از هزاران ویدیویی است که برای کارفرمایان محترم در همین سایت پونیشا، به طور کامل ترجمه، زیرنویس و هاردساب شده.
مهارت های استفاده شده
23
2500
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sb454