طراحی لوگو مدرسه هیئت امنای خورشید
توسط seiyedmehdy در تاریخ 03 مرداد 98
طراحی لوگو مدرسه هیئت امنای خورشید
در طراحی لوگو با بهره گرفتن از فرم حرف ابتدای کلمه و چرخش ۴۵درجه ای حول محور مرکز سعی کردم هم مفهوم مشارکت هم به لحاظ بصری مفهوم خورشید و هم فرم معروف و معلوم ستاره هشت گوشه ایرانی را در فضای محدود لوگو استخراج کنم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو مدرسه هیئت امنای خورشید
توسط seiyedmehdy در تاریخ 03 مرداد 1398
در طراحی لوگو با بهره گرفتن از فرم حرف ابتدای کلمه و چرخش ۴۵درجه ای حول محور مرکز سعی کردم هم مفهوم مشارکت هم به لحاظ بصری مفهوم خورشید و هم فرم معروف و معلوم ستاره هشت گوشه ایرانی را در فضای محدود لوگو استخراج کنم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
30
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy