طراحی لوگو شرکت ساختمانی مدرن سازان
توسط seiyedmehdy در تاریخ 04 مرداد 98
طراحی لوگو شرکت ساختمانی مدرن سازان
برای طراحی لوگوی شرکت با توجه به نوع فعالیت و عنوان انتخابی سعی کردم به لحاظ بصری به مفهوم سازه مدرن نزدیک شوم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو شرکت ساختمانی مدرن سازان
توسط seiyedmehdy در تاریخ 04 مرداد 1398
برای طراحی لوگوی شرکت با توجه به نوع فعالیت و عنوان انتخابی سعی کردم به لحاظ بصری به مفهوم سازه مدرن نزدیک شوم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
17
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy