طراحی لوگو تجاری کنسرو ماهی تن
توسط seiyedmehdy در تاریخ 04 مرداد 98
طراحی لوگو تجاری کنسرو ماهی تن
برای طراحی لیبل کنسرو اردیبهشت نیاز به لوگوی اختصاصی محصول احساس شد که در طراحی از تکنیک دست آزاد یا فری هند استفاده کردم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو تجاری کنسرو ماهی تن
توسط seiyedmehdy در تاریخ 04 مرداد 1398
برای طراحی لیبل کنسرو اردیبهشت نیاز به لوگوی اختصاصی محصول احساس شد که در طراحی از تکنیک دست آزاد یا فری هند استفاده کردم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
16
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy