طراحی بروشور
توسط seiyedmehdy در تاریخ 05 مرداد 98
طراحی بروشور
به مناسبت سالگرد تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و به سفارش اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان طراحی پوستر و ست اداری موضوعی به من واگذار شد که در طراحی ابتدا پوستر و بر اساس طرح پوستر طراحی ست اداری و با طرحی متمایز طراحی لوگو را انجام دادم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی بروشور
توسط seiyedmehdy در تاریخ 05 مرداد 1398
به مناسبت سالگرد تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و به سفارش اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان طراحی پوستر و ست اداری موضوعی به من واگذار شد که در طراحی ابتدا پوستر و بر اساس طرح پوستر طراحی ست اداری و با طرحی متمایز طراحی لوگو را انجام دادم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy