پوستر چادر حجاب برتر
توسط seiyedmehdy در تاریخ 14 مرداد 98
پوستر چادر حجاب برتر
طراحی پوستر با این عنوان رو برای شرکت در جشنواره ای با همین موضوع طراحی کردم. اول هم شدم که البته هنوز نمی دونم عنوان موضوع برای جشنواره طراحی پوستر درست هست یا نه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پوستر چادر حجاب برتر
توسط seiyedmehdy در تاریخ 14 مرداد 1398
طراحی پوستر با این عنوان رو برای شرکت در جشنواره ای با همین موضوع طراحی کردم. اول هم شدم که البته هنوز نمی دونم عنوان موضوع برای جشنواره طراحی پوستر درست هست یا نه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
30
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy