لوگو فروشگاه الجواد علی
توسط seiyedmehdy در تاریخ 15 مرداد 98
لوگو فروشگاه الجواد علی
خوب کارفرما لوگویی برای مغازش می خواست که علاوه بر فرم نوشته عربی الجواد چیزی شبیه به لوگو شبکه الجزیره باشه ابتدا با خط دیوانی اتود های زیادی زدم هرچند که فکر می کنم نیاز به زمان بیشتری برای ارائه کار بود و شاید فرم شکیل تری میشد که برسیم اما خود کارفرما یکی از اتود ها رو که فرم ابتدایی همین کار بود رو پسندید و شد همین کار به اضافه نام علی که پسر دومش بود
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگو فروشگاه الجواد علی
توسط seiyedmehdy در تاریخ 15 مرداد 1398
خوب کارفرما لوگویی برای مغازش می خواست که علاوه بر فرم نوشته عربی الجواد چیزی شبیه به لوگو شبکه الجزیره باشه ابتدا با خط دیوانی اتود های زیادی زدم هرچند که فکر می کنم نیاز به زمان بیشتری برای ارائه کار بود و شاید فرم شکیل تری میشد که برسیم اما خود کارفرما یکی از اتود ها رو که فرم ابتدایی همین کار بود رو پسندید و شد همین کار به اضافه نام علی که پسر دومش بود
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر seiyedmehdy