دیزاین داخلی کتاب عربی ابووصال
توسط shafag97 در تاریخ 17 فروردین 98
دیزاین داخلی کتاب عربی ابووصال
این کتاب مربوط به شهید مدافع حرف هستش که برای اشاره به شهید و هادت از گل لاله استفاده شده و در تصویر از بین رزمنده ها فقط یک نفر انتخاب شده و رنگ شهادت گرفته
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
دیزاین داخلی کتاب عربی ابووصال
توسط shafag97 در تاریخ 17 فروردین 1398
این کتاب مربوط به شهید مدافع حرف هستش که برای اشاره به شهید و هادت از گل لاله استفاده شده و در تصویر از بین رزمنده ها فقط یک نفر انتخاب شده و رنگ شهادت گرفته
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
781
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97