طراحی لوگو (صنایع بلور و شیشه صدف)
توسط shafag97 در تاریخ 17 فروردین 98
طراحی لوگو (صنایع بلور و شیشه صدف)
در این طرح از نمادهای بلوری و الماسی استفاده شده تا بلور و زاویه دار بودن بلورها رو به مخاطب القا بده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو (صنایع بلور و شیشه صدف)
توسط shafag97 در تاریخ 17 فروردین 1398
در این طرح از نمادهای بلوری و الماسی استفاده شده تا بلور و زاویه دار بودن بلورها رو به مخاطب القا بده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
1236
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97