طراحی جلد کتاب رمان ( پرواز شبانه)
توسط shafag97 در تاریخ 19 فروردین 98
طراحی جلد کتاب رمان ( پرواز شبانه)
چون این کتاب نویسندش آقای اکزوپری هست و مجموعه کتب ایشون مربوط به پرواز هم میشه از این نماد و شب و باران و ابرهای فانتزی برای جلد استفاده شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جلد کتاب رمان ( پرواز شبانه)
توسط shafag97 در تاریخ 19 فروردین 1398
چون این کتاب نویسندش آقای اکزوپری هست و مجموعه کتب ایشون مربوط به پرواز هم میشه از این نماد و شب و باران و ابرهای فانتزی برای جلد استفاده شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
774
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97