طراحی جلد کتاب رمان (زمین انسان‌ها)
توسط shafag97 در تاریخ 19 فروردین 98
طراحی جلد کتاب رمان (زمین انسان‌ها)
این کتاب دومین سری از مجموعه رمان های آقای اگروپری هست و باز چون از دید یک خلبان به انسان ها نگریسته شده این جلد طراحی و اتود شده. و اتود و فونت اسم کتاب برای حفظ یونیفرم کتاب با کتاب شماره ۱ یعنی پرواز شبانه حفظ شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جلد کتاب رمان (زمین انسان‌ها)
توسط shafag97 در تاریخ 19 فروردین 1398
این کتاب دومین سری از مجموعه رمان های آقای اگروپری هست و باز چون از دید یک خلبان به انسان ها نگریسته شده این جلد طراحی و اتود شده. و اتود و فونت اسم کتاب برای حفظ یونیفرم کتاب با کتاب شماره ۱ یعنی پرواز شبانه حفظ شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
1099
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97