طراحی جلد کتاب مذهبی (پس از چهل سال)
توسط shafag97 در تاریخ 20 فروردین 98
طراحی جلد کتاب مذهبی (پس از چهل سال)
این کتاب مربوط به صلح امام حسن(علیه‌السلام) با معاویه است و لذا از پاکت نامه قدیمی استفاده شده که در آن صلح‌نامه بود اما معاویه این پاکت را پاره کرده و صلح‌نامه رو نقض کرده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جلد کتاب مذهبی (پس از چهل سال)
توسط shafag97 در تاریخ 20 فروردین 1398
این کتاب مربوط به صلح امام حسن(علیه‌السلام) با معاویه است و لذا از پاکت نامه قدیمی استفاده شده که در آن صلح‌نامه بود اما معاویه این پاکت را پاره کرده و صلح‌نامه رو نقض کرده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
1001
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97