طراحی جلد کتاب (محبت بی‌پایان)
توسط shafag97 در تاریخ 20 فروردین 98
طراحی جلد کتاب (محبت بی‌پایان)
این کتاب مربوط به بررسی انواع محبت کردن و اصول محبت کردن به دیگران است و در آخر کمک به این که چگونه همیشه یک محبت‌گر خوب نسبت به اطرافیانمان باشیم را به ما می‌اموزد. طرح جلد نمایان‌گر اشخاصی است که محبت واقعی ندیده‌اند و بی‌رنگ و خشن هستند و تا گل محبت به آن‌ها داده می‌شود رنگ طلایی گرفته و صاف می‌شوند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جلد کتاب (محبت بی‌پایان)
توسط shafag97 در تاریخ 20 فروردین 1398
این کتاب مربوط به بررسی انواع محبت کردن و اصول محبت کردن به دیگران است و در آخر کمک به این که چگونه همیشه یک محبت‌گر خوب نسبت به اطرافیانمان باشیم را به ما می‌اموزد. طرح جلد نمایان‌گر اشخاصی است که محبت واقعی ندیده‌اند و بی‌رنگ و خشن هستند و تا گل محبت به آن‌ها داده می‌شود رنگ طلایی گرفته و صاف می‌شوند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
703
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97