طراحی جلد و دیزاین داخلی کتاب عربی (خلف حصن الموج)
توسط shafag97 در تاریخ 20 فروردین 98
طراحی جلد و دیزاین داخلی کتاب عربی (خلف حصن الموج)
**تصاویر داخل کتاب در ضمیمه‌ها می‌باشد** این کتاب معنای اسمش (پشت سنگر موج است) مربوط به داستانی از زمان دفاع مقدس و نیروهای دریایی کشورمونه. لذا از خمپاره های کشتی و همچنین فرمون کشتی و در پشت فرمان موج ها بصورت سنگر آورده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جلد و دیزاین داخلی کتاب عربی (خلف حصن الموج)
توسط shafag97 در تاریخ 20 فروردین 1398
**تصاویر داخل کتاب در ضمیمه‌ها می‌باشد** این کتاب معنای اسمش (پشت سنگر موج است) مربوط به داستانی از زمان دفاع مقدس و نیروهای دریایی کشورمونه. لذا از خمپاره های کشتی و همچنین فرمون کشتی و در پشت فرمان موج ها بصورت سنگر آورده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
796
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97