طراحی لوگو (فروشگاه لوازم تزییناتی پروانه)
توسط shafag97 در تاریخ 22 فروردین 98
طراحی لوگو (فروشگاه لوازم تزییناتی پروانه)
این لوگو متشکل از وسایل تزیین و رنگی است که به فروشگاه لوازم تزیین و تولد مربوط میشه.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو (فروشگاه لوازم تزییناتی پروانه)
توسط shafag97 در تاریخ 22 فروردین 1398
این لوگو متشکل از وسایل تزیین و رنگی است که به فروشگاه لوازم تزیین و تولد مربوط میشه.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
830
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97