جلد کتاب دوستت دارم دمشق
توسط shafag97 در تاریخ 12 خرداد 98
جلد کتاب دوستت دارم دمشق
در این کار با رنگ مشکی به وضعیت سیاهی موقعیت جفرافیای و موقعیتی دمشق اشاره شده و با طرح قلب اسلیمی که با خون نقش پیدا کرده اشاره به اینه که با خون دل زیبایی رو مییسازن مردمان دمشق. و همچنین با قلب مفهوم دوست داشتنو نشون داده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
جلد کتاب دوستت دارم دمشق
توسط shafag97 در تاریخ 12 خرداد 1398
در این کار با رنگ مشکی به وضعیت سیاهی موقعیت جفرافیای و موقعیتی دمشق اشاره شده و با طرح قلب اسلیمی که با خون نقش پیدا کرده اشاره به اینه که با خون دل زیبایی رو مییسازن مردمان دمشق. و همچنین با قلب مفهوم دوست داشتنو نشون داده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
1062
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97