طراحی UI و UX وب سایت گردشگری Jambo Voyage
توسط shamot در تاریخ 22 آبان 98
طراحی UI و UX  وب سایت گردشگری Jambo Voyage
انتظاری که کارفرما از تیم ما داشت این بود که وب سایت به سبک مینیمال طراحی شود و تور های محدود این آژانس به بهترین نحو به کابران ارائه شوند. همچنین بتواند تجربه ی فوق العاده ای که با شرکت در تور های مسافرتی این آژانس به مسافران انتقال می یابد به خوبی قابل مشاهده باشد. تیم ما برای برآورده کردن انتظارات یک سفر فرضی ایجاد کرد که در آن کاربر به مقصد مورد نظر سفر کرده و حال به تماشای خاطرات خود از آن سفر نشسته است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی UI و UX وب سایت گردشگری Jambo Voyage
توسط shamot در تاریخ 22 آبان 1398
انتظاری که کارفرما از تیم ما داشت این بود که وب سایت به سبک مینیمال طراحی شود و تور های محدود این آژانس به بهترین نحو به کابران ارائه شوند. همچنین بتواند تجربه ی فوق العاده ای که با شرکت در تور های مسافرتی این آژانس به مسافران انتقال می یابد به خوبی قابل مشاهده باشد. تیم ما برای برآورده کردن انتظارات یک سفر فرضی ایجاد کرد که در آن کاربر به مقصد مورد نظر سفر کرده و حال به تماشای خاطرات خود از آن سفر نشسته است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
45
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shamot