فروشگاه اینترنتی سیپاس
توسط shamsolkotab در تاریخ 11 آذر 98
فروشگاه اینترنتی سیپاس
در طراحی تایپ‌فیس نشانه از حروف سنتی فاصله گرفته و حروف با سبک مدرن نمایش داده شده که بیانگر نوع فعالیت شرکت می باشد. تکرار و نظم دندانه ها بیانگر دقت و کیفیت کار و همچنین تداعی کننده سرعت و تداوم کار می باشد ضمن اینکه جلوه بصری خاصی ایجاد کرده. بلندی حرف الف تداعی کننده تمایز و انتخاب راحت کالا (از بین محصولات مشابه) و دو خط منحنی دو سمت نشانه به معنی سرعت ورود و خروج و ارسال کالا می باشد. عدم تشابه نشانه با رقبا و منحصر به فرد بودن آن از دیگر خصوصیات یک نشانه است که آن را به یاد ماند
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
فروشگاه اینترنتی سیپاس
توسط shamsolkotab در تاریخ 11 آذر 1398
در طراحی تایپ‌فیس نشانه از حروف سنتی فاصله گرفته و حروف با سبک مدرن نمایش داده شده که بیانگر نوع فعالیت شرکت می باشد. تکرار و نظم دندانه ها بیانگر دقت و کیفیت کار و همچنین تداعی کننده سرعت و تداوم کار می باشد ضمن اینکه جلوه بصری خاصی ایجاد کرده. بلندی حرف الف تداعی کننده تمایز و انتخاب راحت کالا (از بین محصولات مشابه) و دو خط منحنی دو سمت نشانه به معنی سرعت ورود و خروج و ارسال کالا می باشد. عدم تشابه نشانه با رقبا و منحصر به فرد بودن آن از دیگر خصوصیات یک نشانه است که آن را به یاد ماند
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
32
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shamsolkotab