طراحی فولدر تهویه مطبوع امرتات
توسط shamsolkotab در تاریخ 12 آذر 98
طراحی فولدر تهویه مطبوع امرتات
نشانه نوشته یا لوگو تایپ (Logotype) امرتات در سال ۱۳۹۵ با در نظر گرفتن کاربردهای نشانه اعم از چاپی و مدیا و با رعایت سادگی و استفاده خلاقانه از قابلیت های فونت فارسی به صورتی کاملا مدرن و البته مفهومی طراحی شده است. در این نشانه، شکل و نماد نسیم هوا یا وزش باد بیانگر هوای مطبوع و تهویه هوا می باشد که به بهترین حالت با کلمه امرتات تلفیق و عجین شده و یک طرح و نماد گرافیکی کاملا منظم خلق شده است که بیانگر دقت و کیفیت کار مجموعه می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی فولدر تهویه مطبوع امرتات
توسط shamsolkotab در تاریخ 12 آذر 1398
نشانه نوشته یا لوگو تایپ (Logotype) امرتات در سال ۱۳۹۵ با در نظر گرفتن کاربردهای نشانه اعم از چاپی و مدیا و با رعایت سادگی و استفاده خلاقانه از قابلیت های فونت فارسی به صورتی کاملا مدرن و البته مفهومی طراحی شده است. در این نشانه، شکل و نماد نسیم هوا یا وزش باد بیانگر هوای مطبوع و تهویه هوا می باشد که به بهترین حالت با کلمه امرتات تلفیق و عجین شده و یک طرح و نماد گرافیکی کاملا منظم خلق شده است که بیانگر دقت و کیفیت کار مجموعه می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
24
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shamsolkotab