نرم افزار کتابیار
توسط shkav71 در تاریخ 02 مرداد 98
نرم افزار کتابیار
نرم افزار کتابیار ابزار ویراستاری متون فارسی در نرم افزار ورد می باشد که بصورت گروهی می توانید بخش های از متن را اصلاح کنید. تصحیح الگوهای زبان فارسی در متن ، اصلاح پرانتز ها و قابلیتهای دیگر از مزایای این نرم افزار می باشد که بصورت یک نوار ابزار در دسترس کاربر می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار کتابیار
توسط shkav71 در تاریخ 02 مرداد 1398
نرم افزار کتابیار ابزار ویراستاری متون فارسی در نرم افزار ورد می باشد که بصورت گروهی می توانید بخش های از متن را اصلاح کنید. تصحیح الگوهای زبان فارسی در متن ، اصلاح پرانتز ها و قابلیتهای دیگر از مزایای این نرم افزار می باشد که بصورت یک نوار ابزار در دسترس کاربر می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
73
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shkav71