تولید و خدمات محتوای مالتی مدیا
توسط shvaharte در تاریخ 30 اردیبهشت 98
تولید و خدمات محتوای مالتی مدیا
تولید کننده پادکست که نمونه کارهام در آپارات فرشید خیرآبادی هست. تولید کننده و یرایشگر و مونتاژ ویدئو که نمونه کارهام در آپارات شیرینی فروشی هست. تولید کننده محتوا : سایت شیرینی فروشی، عکس ببین، شیک فامف پت شاپ، فروشگاه های اینترنتی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تولید و خدمات محتوای مالتی مدیا
توسط shvaharte در تاریخ 30 اردیبهشت 1398
تولید کننده پادکست که نمونه کارهام در آپارات فرشید خیرآبادی هست. تولید کننده و یرایشگر و مونتاژ ویدئو که نمونه کارهام در آپارات شیرینی فروشی هست. تولید کننده محتوا : سایت شیرینی فروشی، عکس ببین، شیک فامف پت شاپ، فروشگاه های اینترنتی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
23
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shvaharte