منشی تلفنی خودکار
توسط slr560 در تاریخ 22 خرداد 98
منشی تلفنی خودکار
این برنامه در عرض ۲۰ دقیقه برای مشتری نوشته هست درخواست مشتری این بود که روی UI اصلا کار نشه و عملکرد برنامه مهم باشه قابلیت ارسال پیامک خودکار به تماس های از دست رفته قابلیت ارسال پیامک خودکار به الگوهای تعریف شده از قبل برای قسمت پیامک
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
منشی تلفنی خودکار
توسط slr560 در تاریخ 22 خرداد 1398
این برنامه در عرض ۲۰ دقیقه برای مشتری نوشته هست درخواست مشتری این بود که روی UI اصلا کار نشه و عملکرد برنامه مهم باشه قابلیت ارسال پیامک خودکار به تماس های از دست رفته قابلیت ارسال پیامک خودکار به الگوهای تعریف شده از قبل برای قسمت پیامک
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
148
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر slr560