خدمات برق
توسط slr560 در تاریخ 02 تیر 98
خدمات برق
این برنامه تقریبا ۱ روزه نوشته شده فقط قسمت UI و طراحی xml هست
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
خدمات برق
توسط slr560 در تاریخ 02 تیر 1398
این برنامه تقریبا ۱ روزه نوشته شده فقط قسمت UI و طراحی xml هست
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
187
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر slr560