smadi1990
  • Iran, Mahābād
  • عضویت از : 10 بهمن 1399 آخرین فعالیت : دیروز
من پژوهشگر در زمینه های مختلف فعالیت میکنم.

من پژوهشگر در زمینه های مختلف فعالیت میکنم.

موسسه شوق بالندگی اردیبهشت 1396 - بهمن 1398 ( 2 سال )

مدیر تحقیقاتی

به عنوان مدیر آماری موسسه فعالیت داشتم


دانشجوی دکتری

دانشگاه تربین مدرس

مهر 1396 - اردیبهشت 1400 ( 3 سال )


بهترین دانشجوی دانشگاه تهران از در رشته مدیریت در مارشمناسی ارشد

تاریخ تولد : 30 خرداد 1369

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

زبان‌های مسلط : English