Iran
ترجمه متون عمومی ترجمه تخصصی ترجمه متون حسابداری و مدیریت تحلیل آماری با نرم افزار eviews تهیه اطلاعات مالی شرکت های بورسی، نسبت های مالی و...
آخرین فعالیت : مدتی پیش

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
  • کارشون تو این پروژه درازمدت و فرسایشی عالی بود.
    کارفرما, تیر 1396

700

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    25 مهر 1396