طراحی کاتالوگ پرتوافشان
توسط soheilpoonaki در تاریخ 26 شهریور 97
طراحی کاتالوگ پرتوافشان
جنرال کاتالوگ پرتو افشان تمامی مراحل آماده سازی این کاتالوگ از عکاسی ، مدل سازی سه بعدی بعضی از محصولات و طراحی همه صفحات و جلد که اوایل سال 2017 انجام شد و همه مراحل چاپ هم زیر نظر خودم به اتمام رسیدو کاتالوگ نهایی تحویل مشتری محترم شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کاتالوگ پرتوافشان
توسط soheilpoonaki در تاریخ 26 شهریور 1397
جنرال کاتالوگ پرتو افشان تمامی مراحل آماده سازی این کاتالوگ از عکاسی ، مدل سازی سه بعدی بعضی از محصولات و طراحی همه صفحات و جلد که اوایل سال 2017 انجام شد و همه مراحل چاپ هم زیر نظر خودم به اتمام رسیدو کاتالوگ نهایی تحویل مشتری محترم شد.
مهارت های استفاده شده
0
53
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر soheilpoonaki