طراحی بسته بندی رنگ موی گیاهی آرترینا
توسط soheilpoonaki در تاریخ 27 شهریور 97
طراحی بسته بندی رنگ موی گیاهی آرترینا
این بسته بندی یکی از محصولات خانواده آرتریناست که در پنج رنگ طراحی شده . البته طراحی لوگو کار من نیست
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی بسته بندی رنگ موی گیاهی آرترینا
توسط soheilpoonaki در تاریخ 27 شهریور 1397
این بسته بندی یکی از محصولات خانواده آرتریناست که در پنج رنگ طراحی شده . البته طراحی لوگو کار من نیست
مهارت های استفاده شده
0
69
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر soheilpoonaki