طراحی کاتالوگ و عکاسی از محصولات افسون
توسط soheilpoonaki در تاریخ 27 شهریور 97
طراحی کاتالوگ و عکاسی از محصولات افسون
محصولات غذایی افسون تولید کننده محصولات کنجدی. طراحی لوگو رو خودم انجام دادم، تمامی تصاویر محصولات داخل کاتالوگ هم توسط خودم طراحی شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کاتالوگ و عکاسی از محصولات افسون
توسط soheilpoonaki در تاریخ 27 شهریور 1397
محصولات غذایی افسون تولید کننده محصولات کنجدی. طراحی لوگو رو خودم انجام دادم، تمامی تصاویر محصولات داخل کاتالوگ هم توسط خودم طراحی شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
63
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر soheilpoonaki