مهندس نرم افزار هستم

لیسانس

دانشگاه پیام نور خوی

بهمن 1389 - فروردین 1394 ( 4 سال )


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است